“อิตาดาคิมัส” และ “โกะจิโซซามะ” วลีง่ายๆ ที่ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนได้ใน 3 วินาที

“อิตาดาคิมัส” และ “โกะจิโซซามะ” วลีง่ายๆ ที่ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนได้ใน 3 วินาที

ฺBOLG
การดำเนินชีวิตอย่างอ่อนโยนทำให้บุคคลมีความสุขที่เรียบง่าย มีจิตใจดี และมีความปราารถนาดีต่อผู้อื่น ทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ด้วยอย่…
Read More