“ดอกคิเคียว” ดอกไม้สวยน่ารักแห่งฤดูร้อนที่คนญี่ปุ่นนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร

“ดอกคิเคียว” ดอกไม้สวยน่ารักแห่งฤดูร้อนที่คนญี่ปุ่นนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร

ฺBOLG
ในช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่นมีดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิด หนึ่งในดอกไม้ประจำถิ่นที่คนญี่ปุ่นพูดเป็นเสียงเดียวว่าสวยน่ารักก็คือ ดอกคิเคียว ม…
Read More