จริงหรือเปล่า? เด็กนักเรียนสมัยเอโดะต้องนำโต๊ะเรียนไปเอง!

จริงหรือเปล่า? เด็กนักเรียนสมัยเอโดะต้องนำโต๊ะเรียนไปเอง!

ฺBOLG
การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโลก คนญี่ปุ่นในสมัยก่อนจึงเริ่มให้ลูกหลานมีการศึกษา มีการเรียนหนังสือกันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ วันนี้…
Read More